SATSER FOR KØRSEL 2017


Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel, er med virkning fra 1. januar 2017 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,53 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,93 kr. pr. km

Se eventuelt mere på www.skat.dk

 

Årstal Under 20.000 Over 20.000
2016 3,63 1,99
2015 3,70 2,10
2014 3,73 2,10
2013 3,82 2,13
2012 3,80 2,10
2011 3,67 1,90
2010 3,56 1,90
2009 3,56 1,90
2008 3,47 1,83
2007 3,35 1,78